Начало Контакт с нас

Контакт с нас

България, София, бул. Брюксел 1
news@boec.bg

Информация съгласно чл.7а, т.8 от ЗЗДПДПОРДМУ:

Боец.БГ“ ЕООД*

„Боец.БГ“ ООД

Няма физическо лице – краен собственик с над 25% участие в капитала на „Боец.бг“ ЕООД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е „Инвестор.БГ“ АД – публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.