Начало Джудо БФ Джудо свиква общо събрание на 15 декември

БФ Джудо свиква общо събрание на 15 декември

БФ Джудо свиква общо събрание на 15 декември
0

БФ Джудо свиква общо събрание на 15 декември 2023 г.

Форумът ще бъде от 11 часа в Спортната палата, заседателна зала на етаж 5.

При липса на кворум събранието ще започне с час по-късно.

Дневен ред:

  1. Гласуване и приемане на количествени и качествени показатели във връзка с програмата за финансово подпомагане развитието на спортните клубове.
  2. Гласуване на предложение за приемане/получаване от БФ Джудо на безлихвен заем.
  3. Разни.

тагове: