Начало Джудо Отчетно-изборното събрание на БФ Джудо ще се проведе в петък

Отчетно-изборното събрание на БФ Джудо ще се проведе в петък

Отчетно-изборното събрание на БФ Джудо ще се проведе в петък
0

Отчетно-изборното събрание на Българската федерация по джудо ще се проведе на 10 февруари (петък) в навечерието на Европейската открита купа в София.

Форумът е от 13.00 часа в парк-хотел Москва“. При липса на кворум събранието ще започне с час по-късно.

Дневният ред е следният:

440 джудисти от 45 страни идват за Европейската купа в София

  1. Прием на одитирания Годишен финансов отчет за 2022 г., както и този за дейноста на БФ Джудо за 2022 г.
  2. Прием на доклада на регистрирания одит за извършен отчет.
  3. Прием на отчета за осъществена дейност.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2023 г.
  5. Обсъждане и гласуване на състава и на членовете на Управителния съвет – председател, заместници за нов петгодишен мандат.
  6. Разни.

По устав кандидатури се подават месец преди Общото събрание. Канидидатурата за председател на досегашния президент Румен Стоилов е единствена и той ще бъде преизбран на поста.