Начало Други Историята на Бушидо – неписаният кодекс за рицарско поведение

Историята на Бушидо – неписаният кодекс за рицарско поведение

Историята на Бушидо – неписаният кодекс за рицарско поведение
0

Кодексът на поведение в Бушидо, тясно свързан с културата на Самурая, е изиграл важна роля в разпространението на изкуството на Азия, японските ценности и множество важни традиции, като чаените церемонии и изкуството на изработка на самурайския меч. Бушидо – неписаният кодекс за рицарско поведение, впоследствие е залегнал в основата на обучението по етика в Япония с принзипи, които остават валидни до днес.

Какво е Бушидо?

Бушидо е кодекс за поведение, който е възникнал в Япония на Самураите, т.е. японските воини, които са разпространили своите идеали в остналата част на обществото. Те са почерпили вдъхновение от конфуцианството, което представлява относително консервативна философия и система от вярвания, в които се отдава голямо значение на верността и на дълга. Кодексът на Бушидо съдържа 8 ключови принципи или добродетели, към които се е очаквало да се придържа воинът.

Осемте принципа

1. Справедливост – Тя е основна ценност за самурая. Въплътяването на принципа за справедливост на Бушидо във Вашия живот изисква да размишлявате върху това, кое е справедливо, и да се придържате към тази ценност за усъвършенстване на моралния си характер.

2. Смелост – Тя, както и спаведливостта, води до вярно разграничаване на правилно от грешно. Смелостта изисква силата не само да възприемате, но и да действате.

3. Съчувствие – То е способността да проявявате любов и състрадание посредством търпение. Изисква също така да се опитвате да гледате света през очите на другия. Това е особено важна черта за онези, които изпълняват ръководна роля.

4. Уважение – То означава да зачитате преживяванията и чувствата на другите. За да можете да сътрудничите с друг човек, е необходимо да бъдете учтиви.

5. Почтеност – Човек трябва да бъде почтен, за да практикува много от другите изброени принципи. Това означава да живее по един честен и искрен начин.

6. Чест – Самураите са били воини, които са притежавали чувство за самоуважение и са живели съгласно най-висшите мерки за поведение. За да спазвате принципа на честта, Вие трябва да съзнавате своите морални отговорности.

7. Вярност – На първо място, бъдете ревни на себе си. Когато сте дали обет за вярност към някой друг, той не трябва да бъде изоставян, дори при много трудни обстоятелства.

8. Самоконтрол – това означава да се придържате към кодекса на Бушидо при всички обстоятелства, без значение дали сте сам или с други. Не всяка версия на кодекса на Бушидо включва самоконтрол, но в книгата „Бушидо: Душата на Япония“, написана от Инадзо Итобе (Bushido: The Soul of Japan, Inazo Nitobe) подчертава неговата важност.

Произход на кодекса на Бушидо

Думата „буши“, която е синоним на воин, служи за корен на думата „Бушидо“. Думата „самурай“ в груб превод означава „този, който служи“, но е приела значението на „воин“. За да се разбере основата на кодекса на Бушидо, трябва да се изследва историята на Самураите.

Историята на Самураите започва в VIII век, когато въоражените подръжници на богатите земевладелци добили известност като Самураи. Към края на XII век властта в Япония се изменя и е установена военната диктатура на шогуната Камакура (Kamakura). По това време владетелите популяризирали използването на Самураите и узаконили тяхното привилегировано положение.

След един период на политически вълнения, когато нашествието на монголите разклатило управлението и довело до края на периода на Камакура в края на XIV век, се установила дълга епоха на мир под управлението на шогуната Токугава (Tokugawa). През този период на мир и благоденствие от Самураите не се изисквало да предоставят военната си сила. Вместо това, на тях им било вменена гражданското управление. Бавно и полека ролята им се видоизменила от един вид рицари в правителствени чиновници.

В периода на Токугава започнали да процъфтяват популярните измежду Самураите форми на японските изкуства. Те включвали чаени церемонии, каменни градини, подредба на цветя и един непотворим японски стил на рисуване, който бил разработен през периода Едо (Edo).

През 1615 година била издадена Наредбата за Военните домове или Буке шохато (Buke shohatto), като Самураите били призвани да развиват не само силата си, но също обноските и възпитанието си. Именно по това време принципите на Бушидо се въздигат в кодекс за поведение на целия японски народ, повлиян основно от Самураите, както и от будизма и конфуцианството. Понятието за Самурай бива утвърдено като въплащение на изтънчената мъжественост.

Най-общо, кодексът на Бушидо призовава животът да бъде ценен и уважаван и учи, че хората трябва да предвождат с примера си, като проявяват добронамереност и оказват милост.

Очаквайте продължение на статията на тема „Ролята на кодекса на Бушидо в модерното общество“!